”Vild vår i änglamarken” Så ser rubriken ut.
Kan ni tänka er att fem sidor i senaste månadstidningen Allers Trädgård, handlar om vår trädgård. Är det tillåtet att vara en smula malligsmiley?