Min farmor och farfar bodde på Gamlegården. Förr i tiden var det en högst levande gård där de anställda bebodde de många husen och barnkullarna var stora.
Till det unika på gården hör att där fanns en gammal såg som drevs av en ånglokomobil. Såghuset höll på att rasa samman, tills för sex år sedan då en entusiast insåg dess värde och startade ett upplivningsarbete. En ideell förening bildades och arbetet fortgår med att rusta upp den gamla sågen och även delar av gårdsmiljön.
Parallellt med detta praktiska arbete pågår även forskning och dokumentation. De gamlas berättelser blir här till viktiga tidsdokument och ett sådan dokument är den här filmen som jag nyligen har gjort klart.
Kika gärna på den om du har lust. Den är knappt 11 minuter lång.